Kadra

Największym atutem naszej Szkoły jest specjalistyczna kadra, którą stanowią osoby
z ogromnym, wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
i niepełnosprawnością intelektualną.

Elżbieta Ambrożej

Elżbieta Maria Ambrożej – Dyrektor Szkoły, nauczyciel – terapeuta

Pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem. W latach 2003 – 2017 – nauczyciel – terapeuta Ośrodka Szkolno – Terapeutyczno -Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, działającym przy KTA o/Białystok.

Uczestniczyła w licznych specjalistycznych kursach, konferencjach naukowych, szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, kształtowania i rozwijania jego umiejętności społecznych. Ukończyła m.in.: dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji SYNAPSIS, szkolenia z zakresu terapii behawioralnej, alternatywnych sposobów komunikowania się – AAC, podst. z metody PECS, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
z wykorzystaniem pomocy wysokiej technologii (typu tablet), szkolenia dotyczące metody
C. Sutton, współpracy i pomocy rodzinom, pracy z zachowaniami trudnymi, 2-stopniowe szkolenie dotyczące wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną, warsztat szkoleniowy – „Wstęp do Sensoplastyki”.

 

Ewa Kowalewska superwizor, nauczyciel – terapeuta

Pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej
i zarządzania oświatą. Oligofrenopedagog, z ponad 20 – letnim  stażem w zakresie diagnozy i różnych form terapii  dzieci   i młodzieży ze spektrum autyzmu. Nauczyciel dyplomowany.

1998 – 2017 – Dyrektor Ośrodka Szkolno – Terapeutyczno – Opieuńczego dla Dzieci
i Młodzieży ze Spektrum Auytzmu w Białymstoku (OSTO). Współzałożycielka Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku, współautorka licznych działań
i programów realizowanych na rzecz środowiska osób z autyzmem i ich rodzin.

Ukończyła 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, liczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej, między innymi: 140 godz.
(3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), brała udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak  I. O. Lovaas,
N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T.Attwood itd. ukończyła III st. i superwizyjne szkolenie AAC, podst. z  metody PECS, szkolenia z zakresu TUS, Szkoły dla Rodziców, stymulacji sensorycznej  oraz wielu innych form terapii i edukacji osób z autyzmem i ich rodzin. Prowadzi wykłady, szkolenia i kursy psychoedukacyjne dla profesjonalistów
i  rodziców w ww. tematyce.

Edyta Bałakier – psycholog

Edyta Bałakier- psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła jednolite studia magisterskie z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia inżynierskie z Zarządzania na Politechnice Lubelskiej, studia podyplomowe- przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich z psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tematyką autyzmu zajmuje się od kilku lat, stale podnosząc swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach, kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi  szkolenie z podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem organizowane przez fundację Synapsis, roczny staż terapeutyczny I stopnia w Fundacji Synapsis, kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, szkolenia I i II stopnia z terapii ręki, szkolenie I stopnia z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  szkolenie z PEP- R, szkolenie na temat zabawy w terapii dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, szkolenie na temat niedyrektywnych metod terapii dzieci z autyzmem,  warsztaty „Zabawa inspirująca rozwój”, szkolenie  z „Attention Autism Programme” organizowane przez Gina Davies Autism Centre w Wielkiej Brytanii, dwudniowe warsztaty „Przełomowe strategie dla autyzmu. Wprowadzenie do programu Son Rise” prowadzone przez Rauna Kaufmana. Posiada bogate doświadczenie trenerskie (prowadzone liczne szkolenia  zarówno z tematyki pracy z dziećmi jak i kompetencji miękkich) oraz doświadczenie w pracy nauczyciela wykładowcy (praca na uczelni wyższej oraz w szkole policealnej).

 

Agnieszka Danowska – superwizor do spraw komunikacji, logopeda

Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta z ośmioletnim stażem w pracy dziećmi autystycznymi. Absolwentka pedagogiki. Autorka innowacji pedagogicznych wprowadzonych w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu „Zajęcia scalające – logorytmika” oraz współautorka zajęć „Trening umiejętności skupiania uwagi wg. Giny Davis”, „Mały  trening umiejętności społecznych”.

 

 

Aleksandra Olszewska – terapeuta SI

Fizjoterapeuta, terapeuta SI. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ukończyła kurs SI I stopnia z zakresu Neurofizjologicznych Postaw Integracji Sensorycznej, kurs II stopnia Diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. Ukończyła także inne kursy i szkolenia: KinesioTaping KT1/KT2, kurs I stopnia Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle. Uczestnik zajęć terapii metodą Hallwick z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, Stymulacja sensoryczna wg teorii C. Delacato.

 

Agnieszka Lisowska – nauczyciel -terapeuta

Oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany z 16-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opieuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Auytzmu w Białymstoku (OSTO). Swój poziom kompetencji w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii doskonali uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach: Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej; III stopniowe Szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania; Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II, III stopień; Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne – I stopień; Trening Umiejętności Społecznych; Rozwój emocjonalny oraz kształtowanie poczucia tożsamości u osób z autyzmem; Wspomaganie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów cz. I i II; Trudne zachowania a komunikacja funkcjonalna; Szkolenie podstawowe PECS. Ukończyła studia z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Katarzyna Borowik – nauczyciel – terapeuta

Absolwentka pedagogiki kulturoznawczej, oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapeuta z ośmioletnim stażem w pracy z dziećmi autystycznymi. Specjalizuje się w rozwijaniu komunikacji oraz kształceniu umiejętności społecznych u małych dzieci ze spektrum autyzmu. Współautorka  innowacji pedagogicznych wprowadzonych w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno –    Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu „Trening umiejętności skupiania uwagi wg  Giny Davis”, „Mały  trening umiejętności społecznych”.

Justyna Gwara nauczyciel – terapeuta

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta z 4-letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok. Zajmuje się głównie prowadzeniem terapii pedagogicznej oraz rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Pasjonuje się pedagogiką zabawy. Uczestniczka konferencji naukowych z dziedziny autyzmu. Brała udział w wielu warsztatach oraz szkoleniach m. in. z terapii pedagogicznej, komunikacji alternatywnej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.