O nas

 

Szkoła została powołana do życia przez Fundację „MISERICORDIA”, której celem jest m.in. niesienie pomocy i prowadzenie szeroko pojętej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności osób ze spektrum autyzmu, osób potrzebujących
i zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.

Misją Szkoły jest zatem zapewnienie naszym uczniom dostępu do profesjonalnie prowadzonej terapii i edukacji tak, aby w miarę swoich możliwości byli zdolni do samodzielnej egzystencji w rodzinie i społeczeństwie.  Jednocześnie chcemy swoim przykładem ukazywać w środowisku Szkoły wartości chrześcijańskie oparte na fundamencie Ewangelii.

Zgromadziliśmy najlepszą, profesjonalną kadrę – szczegółowe informacje w zakładce „kadra”.