Oferta

Jesteśmy placówką prowadzącą terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Oferujemy:

  • edukację i terapię dzieci w wieku szkolnym, z możliwością tworzenia oddziałów przedszkolnych, pod opieką superwizorów,
  • realizację indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych oraz programów zajęć grupowych, dostosowanych do potrzeb uczniów,
  • terapię indywidualną dzieci,
  • zajęcia grupowe w małych klasach – do pięciu uczniów,
  • opiekę specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty SI,
  • różnorodne zajęcia dodatkowe: kynoterapia, zajęcia muzyczne, zajęcia artystyczne, logorytmika, zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne, TUS (trening umiejętności społecznych), zajęcia ruchowe, wycieczki szkolne.