Uczniowie

Do naszej Szkoły zapraszamy uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na zgłoszenia oczekujemy w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30.
Tel.: 737 707 081.

Liczba miejsc ograniczona.